Πανελλήνια Επιτροπή Γονέων & Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων & Αγνοουμένων Κυπριακής Τραγωδίας

Εκδηλώσεις 2011 – Ομιλία του Προέδρου, Κωνσταντίνου Ανεμά