Πανελλήνια Επιτροπή Γονέων & Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων & Αγνοουμένων Κυπριακής Τραγωδίας

Εκχωρούμε DNA συγγενών αγνοουμένων!

Με μεγάλη έκπληξη διάβασα στον «Φιλελεύθερο», στις 14/02/2012 ότι «το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου έχασε την αποκλειστικότητα επεξεργασίας του γενετικού υλικού των συγγενών των αγνοουμένων, το οποίο σύμφωνα με γνωμάτευση του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Γιάννου Δανιηλίδη, ανήκει στην κυπριακή κυβέρνηση και στο United Nations Development Programme (UNDP). Με βάση τη γνωμάτευση