Πανελλήνια Επιτροπή Γονέων & Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων & Αγνοουμένων Κυπριακής Τραγωδίας

Εκδηλώσεις 2013 – Ομιλία του Προέδρου, Κωνσταντίνου Ανεμά