Πανελλήνια Επιτροπή Γονέων & Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων & Αγνοουμένων Κυπριακής Τραγωδίας

Απαξίωση Ερντογάν στους Ελλαδίτες συγγενείς αγνοουμένων